Tagged: Malaysia

Mencerca Malaysia

05 Maret 2010, 15:29

Prof. Amzulian Rifai,Ph.D Guru Besar UNSRI Macam-macam saja alasan untuk marah dengan Malaysia. Lagu kita ada yang diklaimnya. Reog Ponorogo pernah pula diakui sebagai seninya. Soal TKI yang disiksa.Ikan dilaut kita dijarah. Pulau Sipadan dan Ligitan bahkan berpindah ke Malaysia. Soal Ambalat mencuat. Kita terus mencerca Malaysia? Ditambah lagi Manohara menjadi tragedi...

Continue Reading »